Søparken / Søparkhuset

Søparkhuset

Dybvad Borgerforening havde i nogen tid arbejdet på at forny fiskehuset, da det efterhånden var blevet i meget dårlig stand. Borgerforeningen fik så i 2011 foræret  nogle ret nye pavillioner (den gamle børnehave "Børnetoften" i Frederikshavn), som ellers stod til nedrivning. Med velvillig hjælp fra Agersted Vognmandsforretning, vognmand Henrik Poulsen og Niels Helledie, Østervrå, blev husene i efteråret transporteret fra Frederikshavn til Dybvad, hvor de i første omgang blev opmagasineret hos Henrik Poulsen indtil soklen blev støbt. 

Lørdag den 14. januar 2012 blev de nye huse flyttet ned i Søparken, og de er nu anbragt på det blivende sted. Rigtig mange frivillige var mødt op for at hjælpe i det fine vejr og alt gik efter planen. Hen over foråret blev huset gjort klar: Vand og el blev tilsluttet, og der blev lagt fliser og meget andet, så huset stod klar til den festlige indvielse ved Borgerforeningens Sankt Hans fest i juni 2012, hvor Borgmester Lars Møller (fra Dybvad) holdt bål- og indvielsestalen.

Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad