Søparken / "Krukken"

"Krukken"

I Søparken finder du skulpturen "Krukken" som er udført af kunstneren Jørgen Carlo Larsen. Forudsætningen for, at skulpturen er blevet til, er et samarbejde mellem Dybvad Borgerforening, Statens Kunstfond, kunstneren og Dybvad Stålindustri A/S.

Hoveddelen i skulpturen tager udgangspunkt i tre ting: krukken, kroppen og teglværksskorstenen; uden dog at være én af disse tre ting, men en sammensmeltning af disse. Den skal også indeholde antydning af "indre bevægelse", samt at den skal ændre udtryk, alt efter hvorfra man ser den.

Man kan sige at den er et spejlbillede af en af de tre ovennævnte ting og derved få en sammenhæng med søen som den er placeret på kanten af. Huset som læner sig op ad "krukken" har to funktioner: et skulpturelt element, modsætningen mellem den organiske form og de lige linier i benene og huset skal tydeliggøre det kurvede i "krukken". Den lodrette akse går fra spejlbilledet i søen, op gennem "krukken" til huset og videre op til himlen, og den vandrette bevægelse går fra den organiske profil og benene på huset, til træerne der danner baggrund.

Skulpturen står på en træplatform, i platformen mangler der et felt på den del der vender ind mod land. Feltet har samme størrelse som bunden af hytten.
Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad