Søparken / Den Nye Søpark

Den Nye Søpark

Mandag d. 2. juni 2008 kom der endelig igen gang i gravearbejdet i Søparken efter længere tids venten på igangsætningen af udvidelsen af Søparken mod Kærsangervej.

En ny entreprenør overtog arbejdet med færdiggørelsen, og allerede den 3. juni blev der lukket vand ind i den nye bæk. Der er efterfølgende lagt grus på stierne, og i august blev broen, der forbinder Kærsangervej med Søparken, leveret.

I efteråret blev der plantet træer i grupper, så området stadig ser åbent ud fra byen.
Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad