Byens historie / Jernbanegade

Jernbanegade - renovering i 2006

Handelsstands- og Borgerforeningens bestræbelser gennem næsten 4 år for at få renoveret Jernbanegade lykkedes endelig i 2006.

Det hele startede i foråret 2002, hvor der blev udarbejdet et forslag til renovering. Prisen for renoveringen blev på dette tidspunkt anslået til ca. 1 mil. kr. Ansøgningen blev sendt til Sæby Kommune, men der var på dette tidspunkt hverken økonomi eller politisk vilje til at gennemføre projektet. Foreningerne genfremsendte troligt ansøgningen de efterfølgende år, og efter adskillige skriverier og ændringer blev der givet grønt lys til at påbegynde arbejdet, om end i en lidt reduceret udgave pga. manglende økonomi.

Fortovet og kørebanen blev lagt til samme niveau og belagt med fliser i forskellige farver. Der etableredes parkeringslommer afgrænset med pullerter, udskiftedes gadebelysning m.m. Renoveringen, der udførtes af entreprenørfirmaet TRIGON fra Frederikshavn, kostede ca. 1.050.000 kr., og i forbindelse med arbejdet vil Jernbanegade i fremtiden være lukket for tung trafik, som vil være henvist til Winkelsgade, hvor der indføres parkeringsforbud i sydsiden.
Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad