Byens historie / Dybvad Open Air

Dybvad Open Air 2005-2014

Dybvad Open Air – hvordan startede det egentlig?

Søparkfesten 2002 i august måned, torsdag til søndag, 4 dage med nogle få hundrede gæster – ganske lille overskud – et kæmpe arbejde for ganske få personer med at stable et program op på benene.

Denne form for sommerfest har overlevet sig selv – udbuddet til publikum er alt for stort i dag, til at Søparkfesten i Dybvad kunne trække mange mennesker.

Det voksne publikum kan huske de store år med vandskishow i Søparken i 1950 og 1960’erne, hvor der mødte 3-5.000 mennesker op.

Vandskishowet blev faktisk forsøgt genoplivet i 2002, men de få vandskiklubber, der findes i en radius af 100 km. havde ingen interesse i at deltage. De tjener langt mere ved at arrangere polterabends m.m.

Hvad gør vi så?

En lørdag sidst på eftermiddagen i slutningen af maj måned 2004 på Knivholt i Frederikshavn til Rockparty begyndte ideen at tage form.

Vi har jo den perfekte koncertplads i Søparken! – hvorfor ikke udnytte den?

Ideen modnes hen over sommeren og efteråret.

Der var dog lige en del spørgsmål, som poppede op:

 • hvordan kommer man i gang?
 • hvordan får man fat i nogle bands
 • hvad med praktiske ting, som hegn, toiletter, salgsboder m.m.
 • hvor skal man søge tilladelse(r)?
 • hvor mange hjælpere skal der bruges?
 • hvordan kan økonomien komme til at hænge sammen?
 • hvem vil være med til at arrangere?
 • kan det overhovedet lade sig gøre i en lille by som Dybvad, som jo i medierne egentlig er dømt til en hensygnende tilværelse med kriminalitet, ingen udvikling, osv. osv.

En spørgeskemaundersøgelse blev sat i værk omkring nytåret 2004-2005 med ca. 20 navne på populære bands, hvor der kom over 100 besvarelser med angivelse af, hvor gode de forskellige bands blev vurderet på en skala fra 1-5, og samtidig hvem man helst ville se på scenen til en eventuel friluftskoncert i Søparken i Dybvad.

Interessen begyndte at spire.

På det praktiske plan blev manden bag Rockparty i Frederikshavn, Jan Thybo fra Nykøbing Mors bombarderet med forespørgsler om et møde vedr. en eventuel koncert i Dybvad. Til sidst lykkedes det at få et møde – han kørte jo jævnligt til Frederikshavn i forbindelse med planlægningen af Rockparty der og havde vist nok set et skilt, hvor der stod Dybvad!

Efter 1 times snak frem og tilbage kørte Jan Thybo med i Søparken og konstaterede, at pladsen var perfekt.

Herefter blev byens foreninger indbudt til et orienteringsmøde i hallens cafeteria, da det var altafgørende, at der var stor opbakning bag arrangementet, både med hensyn til at hyre frivillige hjælpere samt som økonomisk rygdækning, hvis ikke der kunne skabes overskud det første år.

Følgende foreninger gav på mødet umiddelbart deres opbakning til arrangementet:

 • Dybvad Boldklub
 • Dybvad Idrætsklub
 • Dybvad Tennisklub
 • Dybvad Handelsstandsforening
 • Dybvad Hallen
 • Dybvad Borgerforening

Det gav basis for at arbejde videre med ideen, og der blev herefter fundet 5 ildsjæle, som ville indgå i en arbejdsgruppe for at skabe den første udgave af Dybvad Open Air, den 13. august 2005 i Søparken.

…resten er vist en historie, som de fleste kender!

Dybvad Open Air holdt sin sidste koncert den 2. august 2014 efter 10 år med sommermusik i Søparken.

Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad