Aktiviteter / Byudvikling i Dybvad

Byudvikling i Dybvad

Gode råd om energi i Dybvad
 
Der var masser af gode råd om både isolering og andre former for energioptimering da Energibyen Frederikshavn tirsdag den 9. december indbød til borgermøde på Dybvad Kro.
 
Arrangementet er en udløber af Energibyens projekt med Dybvad som modelby for energirenovering, og omkring 60 interesserede indbyggere havde fundet vej til mødet.
 
Efter en velkomst med orientering om retning og fremtidsperspektiver ved Poul Rask Nielsen fra Energibyen, fortalte Kim Reese fra konsulentfirmaet Green Source om dén rapport om Dybvad som energioptimeret landsby, der er udarbejdet i forbindelse med projektet. Heri gennemgås en række eksempler på tiltag, der med fordel ville kunne sættes i værk i forhold til konkrete huse i byen - både hvad angår konstruktion, energiforbrug, energimærkning, værdiforøgelse, finansiering m.v.
 
Ligeledes indeholdt aftenens program indlæg ved Jesper Koldtoft fra Dybvad Borgerforening og dén arbejdsgruppe, som igennem de seneste to år har været tilknyttet tovholderne i Energibyen, tillige med et oplæg ved John Nepper fra Nordjyske Bank om muligheder for energilån og energioptimeringens store betydning for ejendomsværdien i fremtiden.
 
Inden Bahram Dheghan fra Frederikshavn Kommune rundede aftenen af, var der mulighed for spørgsmål fra salen til panelet fra Energibyen, Green Source og Nordjyske Bank. Og spørgelysten var stor, også i forhold til de fremmødte håndværkere fra lokalområdet, som i øvrigt kunne berette om en række energivenlige løsninger, der ikke koster en formue, og som er gavnlige for både pengepungen, miljøet og indeklimaet.
 
 
 
Borgermøde om energirenovering
tirsdag den 9. december på Dybvad Kro
Se mere ved at klikke HER
 

GRATIS energirådgivning i Dybvad

Torsdag den 12. februar 2013 var 10 repræsentanter fra Dybvads foreningsliv inviteret til møde på Dybvad Kro af Energibyen Frederikshavn med henblik på at drøfte landsbyudvikling og bæredygtig fremtid; et projekt, hvor Dybvad bliver model for andre landsbyer i Danmark.

Energibyen Frederikshavn er et kommunalt udviklingsprojekt med fokus på bæredygtige energiløsninger på boligområdet, som tilbyder gratis og uvildig energirådgivning. Energibyen deltager i et projekt kaldet SmartCityDK, der sætter spot på byer, hvor projektet afprøves og realiseres til inspiration for mange andre landsbyer i hele landet. Med positiv tilkendegivelse fra byrådsmedlem Helle Madsen, som er formand for distriktsudvalget, er det besluttet at arbejde med Dybvad som en sådan modelby.

På mødet blev der fremlagt en række forslag til, hvordan en grøn profil for byen – hvor energirådgiver Bo Bechfeldt tilbyder energirådgivning af institutioner og private hjem – kan følges op af forskellige projekter til forskønnelse og udvikling af nærområdet. Blandt forslagene er udnyttelse af den gamle teglværksgrund, sammenhæng mellem byens grønne arealer og aktiviteter herpå, et udvidet foreningssamarbejde, samt andre konkrete udspil. Projektet vil blive baseret på en høj grad af borgerdialog med fokus på fællesskab og lokalt samarbejde, bl.a. via afholdelse af borger- og idémøder. Her skal der – ud over arbejdet med de nævnte projekter – laves handleplaner for at give Dybvad nyistandsatte boliger med lavt energiforbrug, der samtidig skaber vækst og øger beskæftigelsen lokalt.

Foldere om den gratis energirådgivning kan findes her på hjemmesiden.

Torsdag den 14. marts blev fire repræsentanter fra Energibyen så vist rundt i Dybvad - med velvillig hjælp fra NILLES - for at få et mere indgående kendskab til baggrunden for de projekter, der skal sættes i søen i løbet af de halvandet år, projektets opstartsfase varer. På den to timer lange ”sightseeing” blev der både taget billeder og notater, samt drøftet en mulig rækkefølge af de tiltag, gruppen nu skal i gang med at planlægge – og som byens borgere kan følge på såvel Facebook-siden ”Dybvad Online”, borgerforeningens hjemmeside www.dybvadby.dk og naturligvis rent fysisk i bybilledet på længere sigt…

Læs mere her:
 
Download folderen om
gratis energirådgivning:
Dybvad Borgerforening | Idskovvej 16, 9352 Dybvad